xưởng cưa

Máy cưa có chức năng cắt gỗ thành tấm gỗ để sản xuất tiếp hoặc tấm gỗ chất lượng cao để bán. Có ba loại có sẵn. Máy cưa gỗ, máy cưa vòng đứng và máy cưa gỗ cỡ lớn.