Máy băm gỗ

Máy băm gỗ chủ yếu là băm nhỏ gỗ thành những miếng gỗ đều và đẹp mắt. Có rất nhiều loại máy hủy gỗ với hình dáng khác nhau nhưng chức năng giống nhau.