Máy bóc vỏ gỗ

Máy bóc vỏ gỗ là để loại bỏ vỏ của các loại cây khác nhau. Máy bóc vỏ gỗ nhỏ và máy tách vỏ gỗ công nghiệp được áp dụng trong lĩnh vực gỗ.